Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z uprawnień pracowniczych z Kodeksu Pracy – dr Katarzyna Kalata dla „Puls Biznesu”


Zmiany w przepisach zakładają rozszerzenie definicji pracownika na osoby prowadzące działalność gospodarczą, a co za tym idzie nadanie im prawa do urlopu wypoczynkowego.

W praktyce będzie to oznaczać dobrowolne zawieszenie działalności gospodarczej na czas 14 dniowego „urlopu”, podczas którego przedsiębiorca zwolniony będzie z opłacania składek ZUS.

Jakie będą konsekwencję takich zmian? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem poniżej, w którym znajdziesz odpowiedź na te i inne pytania.


LINK TUTAJ