Profesjonalne audyty płacowe

Audyt płacowy polega na dokonaniu oceny zasad funkcjonujących oraz zmiennych składników i form wynagradzania wdrożonych w firmie. Audyt uwidacznia słabe strony systemu wynagradzania i pozwala wprowadzić potrzebne zmiany. Podczas audytu płacowego analizowane są dokumenty, oceniane regulaminy wynagradzania i premiowania oraz przeprowadzane niezbędne rozmowy z kadrą kierowniczą lub przedstawicielami załogi. Sprawdzana jest poprawność naliczeń poszczególnych składników wynagrodzeń, ich rentowność dla firmy oraz przedstawiana ewentualna propozycja zmian. Audyt pozwala na określenie kierunku zmian, które usprawnią system wynagradzania, pozwala również odpowiedzieć na pytanie czy obecnie funkcjonujący system wynagradzania w firmie jest skuteczny. Zakończony audyt pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje system wynagradzania oraz czy jest zgodny z aktualną sytuacją rynkową. Posiadając tą wiedzę będzie można podjąć niezbędne kroki do ulepszenia systemu wynagradzania.

Doświadczeni audytorzy z HR Lex sp. z o.o. wykonają kompleksowy audyt i wyeliminują błędy oraz zoptymalizują procedury związane systemem wynagradzania. Jeśli będzie konieczność wykonają również korekty.

Wynagrodzenia to jeden z najbardziej wrażliwych tematów wśród pracowników – dlatego warto zadbać o odpowiednie i klarowne procedury. Dzięki naszemu audytowi płacowemu otrzymasz pełną ocenę procesów wewnątrz firmy dotyczących wynagrodzeń, wraz ze wskazówkami i wsparciem dotyczącym usprawnień. Skorzystaj z naszych usług jeśli chcesz profesjonalnej pomocy w procedurach płacowych.

Skorzystaj z profesjonalnego audytu płacowego w HR Lex

W naszych usługach odnajdziesz m.in.:
– audyt wynagrodzeń – ocena prawidłowości naliczania wynagrodzeń pracowników i rozliczania umów cywilno – prawnych,
– audyt list płac – ocena prawidłowości rozliczania premii, nadgodzin i innych składników wynagrodzenia,
audyt prawny – sprawdzenie zgodności z przepisami prawa regulaminu wynagradzania, pracy i innych regulacji.

Oferujemy również pełne wsparcie HR dotyczące procesów zatrudniania, urlopów, ewidencji czasu pracy i innych regulacji. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.