Zadbaj o zatrudnienie w swojej firmie – outsourcing kadrowy

Outsourcing kadrowy to świetne rozwiązanie dla każdego dużego i prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa, które chce skupić pełną uwagę na celach i założeniach swojej działalności. Skorzystaj z naszych usług, jeśli potrzebujesz kompleksowej pomocy doświadczonych specjalistów. Najlepiej zadbamy o interes Twojej firmy, optymalizując koszty i ściągając z Ciebie wszystkie obowiązki techniczne.

Korzystając z outsourcingu kadrowego otrzymujesz:
– rejestrację pracowników i współpracowników w ZUS,
– ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ich ewidencję,
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
sporządzanie raportów i analiz dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych komórek firmy,
– prowadzenie i przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
– przygotowywanie, przechowywanie i archiwizację dokumentów pracowniczych,
przygotowywanie umów oraz skierowań na badania dla nowych pracowników,
– wystawianie świadectw pracy,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy (rejestrowanie czasu pracy pracowników, kartotek urlopowych i zasiłkowych),
– nadzór nad przysługującymi pracownikom pakietami medycznymi,
– obsługę Pracowniczych Programów Kapitałowych ( PPK),
przygotowywanie raportów i zestawień zgodnie z Twoimi potrzebami,
– prowadzenie akt osobowych pracowników (również w formie e-teczki pracownicze).

Dodatkowa oferta w outsourcingu kadrowym

Ponadto, w cenie oferty poza kompleksowymi usługami kadrowymi proponujemy:
– weryfikację regulaminów obowiązujących w Spółce,
– reprezentowanie przed organami państwowymi (Urzędem Skarbowym, ZUS, PIP),
stały monitoring zmian przepisów prawa,
– wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych,
audyt 10 % akt pracowniczych i prowadzenie akt osobowych,
prowadzenie e-teczek – czyli elektronicznej wersji akt osobowych pracowników,
– zapewnienie pracownikom stałego dostępu do informacji dotyczących ich zatrudnienia m.in. wymiarze urlopu czy wysokości wynagrodzenia (w formie aplikacji online e-Pracownik).

Aplikacja e-Pracownik w cenie oferty!

Aplikacja e-Pracownik umożliwi Twoim pracownikom m.in.:
– sprawdzać dostępny limit urlopowy,
– złożyć wniosek urlopowy, który przekazywany jest do kierownika,
– przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
– sprawdzać datę ważności badań lekarskich i BHP,
– przeglądać kwoty wynagrodzeń,
– drukować raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Oddaj dokumentację kadrową w ręce profesjonalistów

Korzystając z naszego outsourcingu kadrowego zyskujesz kompleksową obsługę dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Zajmujemy się urlopami, okresowymi badaniami lekarskimi, szkoleniami BHP, przygotowujemy zaświadczenia o zarobkach i świadectwa pracy.
Dzięki nam nie musisz martwić się o papierologię – tworzymy pełną dokumentację związaną ze zgłoszeniem pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także zajmujemy się kontaktem z ZUS, PFRON oraz GUS. Nam możesz zaufać!

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!