Koronawirus / Tarcza Antykryzysowa

Do czasu ustąpienia skutków pandemii koronawirusa (COVID-19), oferujemy pomoc w zakresie skorzystania ze środków publicznych gwarantowanych przez Państwo w celu ochrony prowadzonej działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy zakres przygotowanej oferty dotyczącej pomocy przy wdrożeniu tarczy antykryzysowej:

– pomoc przy składaniu wniosku o objęcie tarczą antykryzysową z uwagi na sytuację wywołaną epidemią koronawirusa (COVID-19),

– doradztwo prawne przy restrukturyzacji zakładu pracy oraz optymalizacji kosztów pracy,

konsultacje online z ekspertami z prawa pracy oraz prawnikami specjalizującymi się w sprawach ZUS,

– konsultacje prawne w zakresie tarczy antykryzysowej – wdrożenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do aktualnych potrzeb Klienta w związku z trwającą pandemią koronawirusa (COVID-19), w celu zabezpieczenia płynności finansowej firmy,

– pomoc oraz wsparcie w zakresie procesów kadrowych, tj. m.in. wdrażanie tarczy antykryzysowej
w firmie, tworzenie regulaminów wewnętrznych, porozumienia z przedstawicielami załogi w sprawie obniżenia czasu pracy oraz ustanowienia wynagrodzenia przestojowego, przeprowadzenie wyborów przedstawiciela załogi,

– doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych,

– wsparcie w zakresie rozmów z kontrahentami Klienta w sprawie zmian warunków realizacji umów
w związku z wystąpieniem siły wyższej z uwagi na stan epidemii (COVID-19),

– dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, zmiany w czasie pracy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy,

– dodatkowe rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych,

– odroczenie składek ZUS, zwolnienie ze składek ZUS,

– dofinansowanie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników.