Pełny outsourcing kadrowo-płacowy z profesjonalistami HR Lex

Skorzystaj z naszego outsourcingu kadrowo-płacowego i powierz czasochłonne elementy prowadzenia działalności profesjonalistom. Mamy wieloletnie doświadczenie w outsourcingu dla firm w całej Polsce – Tobie również możemy pomóc.

Zajmujemy się outsourcingiem kadrowo-płacowym od A do Z!

Korzystając z naszych usług outsourcingu kadrowo-płacowego otrzymujesz:
naliczanie wynagrodzeń – sporządzanie list płac,
– sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne,
– przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji miesięcznych,
– rejestrację pracowników i współpracowników w ZUS,
– sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji rocznych w zakresie PIT (w tym informacji dla pracowników),
– sporządzanie deklaracji do PFRON i GUS,
– ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ich ewidencji,
– przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych,
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
sporządzanie raportów i analiz dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych komórek firmy,
– prowadzenie i przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
– miesięczne obliczanie płac pracowników oraz przygotowywanie pasków płacowych dla pracowników (payroll),
– przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości jego należności względem ZUS i Urzędu Skarbowego,
– sporządzanie PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
– przygotowywanie, przechowywanie i archiwizację dokumentów pracowniczych,
przygotowywanie umów oraz skierowań na badania dla nowych pracowników,
– wystawianie świadectw pracy,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy (rejestrowanie czasu pracy pracowników, kartotek urlopowych i zasiłkowych),
– nadzór nad przysługującymi pracownikom pakietami medycznymi,
– obsługa i naliczanie składek na Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK),
– przygotowywanie raportów i zestawień zgodnie z Twoimi potrzebami.

Dodatkowa oferta w outsourcingu kadrowo-płacowym

Ponadto, w cenie oferty poza kompleksowymi usługami kadrowo-płacowymi proponujemy:
weryfikację regulaminów obowiązujących w Spółce,
– reprezentowanie przed organami państwowymi (Urzędem Skarbowym, ZUS, PIP),
stały monitoring zmian przepisów prawa,
– wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych,
– sporządzanie PIT-8ARPIT-4R,
audyt 10 % akt pracowniczych i prowadzenie akt osobowych,
prowadzenie e-teczek – czyli elektronicznej wersji akt osobowych pracowników,
– zapewnienie pracownikom stałego dostępu do informacji dotyczących ich zatrudnienia m.in. wymiaru urlopu czy wysokości wynagrodzenia (w formie aplikacji online e-Pracownik).

Aplikacja e-Pracownik w cenie oferty!

Aplikacja e-Pracownik umożliwi Twoim pracownikom m.in.:
– sprawdzać dostępny limit urlopowy,
złożyć wniosek urlopowy, który przekazywany jest do kierownika,
– przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
– sprawdzać datę ważności badań lekarskich i BHP,
– przeglądać kwoty wynagrodzeń,
– drukować raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Skorzystaj z usług outsourcingu kadrowo-płacowego HR Lex – skontaktuj się z nami!