Obsługujemy kontrole urzędowe oraz kompleksowe audyty

Kontrole z ZUS czy Urzędu Skarbowego (US) to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu każdego przedsiębiorcy – chyba, że korzystasz z naszej profesjonalnej pomocy. W HR Lex oferujemy kompleksową obsługę kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urzędu Skarbowego (US) czy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Przekaż obsługę kontroli ZUS, PIP oraz US profesjonalistom

Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów podczas kontroli. Korzystając z naszych usług otrzymujesz:
pełną reprezentację w trakcie trwania kontroli ZUS,
sporządzanie odwołań, pism, apelacji czy skarg kasacyjnych,
reprezentację przed sądami na terenie całego kraju,
weryfikację prawidłowości naliczonych świadczeń z ubezpieczeń społecznych (zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich),
– przygotowanie wniosków o rozłożenie zaległych składek ZUS na raty, umorzenie składek ZUS czy abolicję składek ZUS.

Skorzystaj z naszych usług i prowadź swój biznes bez stresu. Skontaktuj się z nami!