Nasz artykuł dla „Forbes” – W walce z ZUS jesteśmy skazani na porażkę

W postępowaniu przed ZUS, nie są przestrzegane przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Kontrola płatników odbywa się zgodnie z przepisami kpa, jednak sąd nie bierze naruszeń ZUS pod uwagę, gdyż orzeka na podstawie kpc.

Ponadto, od decyzji ZUS nie można odwołać się do sądu administracyjnego, który bada naruszenia przepisów kpa, ale do sądu cywilnego, który nie bada uchybień organu.

Więcej na ten temat w naszym artykule dla „Forbes” – zachęcamy do zapoznania się.

LINK TUTAJ