Trzeba uporządkować liczenie płacy za urlop. Ale zmiany w nowym kodeksie są kosmetyczne

Ani w kodeksie pracy, ani w rozporządzeniu urlopowym (rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.) nie ma definicji pojęcia „znaczne wahania”. Odwołując się do definicji zawartej w słowniku języka polskiego, należy stwierdzić, że „znaczny” to dość duży, a „wahania” to zmienność zjawisk zamykająca się w określonych granicach. To oczywiście nie rozwiązuje problemu – dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu dla Dziennika Gazety Prawnej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Link do pobrania poniżej.

7-11