Jednakowe traktowanie – Kiedy pracodawca narusza przepisy o dyskryminacji?

Każdy z pracodawców powinien przestrzegać zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu i podczas procesu rekrutacyjnego, jednak często trudno stwierdzić, czy doszło do dyskryminacji. Na przykład dopuszczalne jest niepodpisanie umowy o pracę z wcześniej zrekrutowanym pracownikiem, jeśli pracodawca dowie się w późniejszym okresie, że kandydat do pracy prezentuje zupełnie inną filozofię życiową i cechy osobowościowe niż przedstawione podczas procesu rekrutacji.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, link do pobrania poniżej.

Personel i Zarządzanie 2-2018