Warsztaty „Jak przygotować się na kontrole ZUS w 2018 roku?”

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Jak przygotować się na kontrole ZUS w 2018 roku?”, które odbędą się w dniu 22 lutego 2018 roku. Warsztaty prowadzone będą przez dr Katarzynę Kalatę wspólnie z Dziennikiem „Gazeta Prawna” i dotyczyły będą m.in.: wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia kontroli.

 

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do kadry kierowniczej spółki oraz do osób zajmujących się bezpośrednio naliczaniem oraz rozliczaniem składek ZUS.

[LINK TUTAJ]