Wznowienie działalności bez zbędnej biurokracji w ZUS – zmiana przepisów


Na skutek nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, nie będzie konieczne dokonanie ponownego zgłoszenia do ZUS.


Od dnia 18 września 2021 r., obowiązują znowelizowane przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W wyniku zmian wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w sytuacji wznowienia zawieszonej działalności gospodarczej nie będzie koniecznym dokonanie ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia – emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a także chorobowego w przypadku osób, które przed zawieszeniem działalności się do niego zgłosiły. W ten sposób ma dojść do ograniczenia zbędnej biurokracji, a w konsekwencji umożliwić przedsiębiorcom zaoszczędzenie czasu. Przed zmianą przepisów osoby, które zawiesiły działalność musiały dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wypełniając formularz ZUS ZWUA. W przypadku wznowienia działalności, przedsiębiorca zobowiązany był do ponownego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ewentualnie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przesyłając do ZUS formularz ZUS ZUA.


PRZYKŁAD

Pan Andrzej prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, z tytułu której podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 1 lutego 2022 r., Pan Andrzej zawiesił prowadzenie działalności. W momencie jej wznowienia, Pan Andrzej „z automatu” zostanie objęty ubezpieczeniami zadeklarowanymi przed zawieszeniem działalności, bez konieczności składania dodatkowych formularzy do ZUS.


Przedsiębiorca może zawiesić działalność w każdym momencie i z każdego powodu. Ustawodawca nie wskazał też limitu na ile maksymalnie można zawiesić działalność gospodarczą, warto jednak pamiętać, że okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni.


Wznowienie działalności na starych zasadach oznaczało, że objęcie ubezpieczeniem chorobowym następowało od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku w ZUS. W praktyce powodowało to, że wielu przedsiębiorców nie dokonywało stosownego zgłoszenia, a w konsekwencji nie uzyskiwało świadczeń. Powstanie niezdolności do pracy w sytuacji nieobjęcia ubezpieczeniem chorobowym powodowało, że ZUS wydawał decyzje odmowne w zakresie przyznania prawa do zasiłku. Wielu przedsiębiorców składało odwołania od decyzji ZUS kwestionując wadliwą konstrukcję przepisów.


O tym jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS oraz jak wygląda wzór odwołania od decyzji ZUS – pisaliśmy tutaj.


Podstawa prawna:  
Art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych


Autor: Anna Goral – prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS