Co przyniesie rok 2023 dla pracowników i pracodawców? – dr Katarzyna Kalata dla „Forbes”

Nasz ustawodawca w końcu wprowadza zapowiadane od 2022 roku zmiany. Implementują one dyrektywy unijne i przewidują dostosowanie przepisów prawa pracy do współczesnych realiów i potrzeb. Nowe przepisy to nie tylko możliwość przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników i uregulowanie kwestii związanych z pracą zdalną, ale również innowacje w zakresie urlopów czy też obowiązku informacyjnego pracodawcy.

Najciekawsze zmiany w najnowszej wersji Kodeksu pracy to:

  • wprowadzenie urlopu opiekuńczego i urlopu z powodu działania siły wyższej,
  • bardziej złożona procedura wypowiedzenia umowy na czas określony,
  • urlop rodzicielski przysługujący każdemu z rodziców, bez możliwości jego przeniesienia,
  • elastyczność organizacji pracy przez pracownika,
  • rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy przez pracodawcę,
  • usystematyzowanie pracy zdalnej,
  • regulacja uprawnień dotyczących kontroli trzeźwości pracowników.

Więcej na ten temat w tekście dr Katarzyny Kalata dla Forbes.

LINK TUTAJ