Czy to koniec umów o pracę na czas określony? – dr Katarzyna Kalata dla „Forbes”

W wykazie prac legislacyjnych zostały opublikowane główne założenia zmian w Kodeksie pracy. Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony, konsultacji wręczanego wypowiedzenia, będą skutkowały brakiem różnic pomiędzy umową o pracę na czas nieokreślony. Czy w kodeksie pracy będzie już tylko właściwa forma umowy? Czy nie spowoduje to efektu odwrotnego w postaci uciekania pracodawców w szarą strefę lub odejścia od stosowania umów o pracę w miejsce umów cywilnoprawnych?

Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące umów na czas określony wyjaśnia dr Katarzyna Kalata w Forbes.

LINK TUTAJ