Praca na rzecz nie dotyczy podmiotów zagranicznych – dr Katarzyna Kalata dla „Rzeczpospolita”

Podpisanie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym nie rodzi żadnego obowiązku względem ZUS. Objęcie ubezpieczeniami społecznymi nie jest zależne od obywatelstwa, czy miejsca zamieszkania. Wynika to z tego, że zawarcie umowy z podmiotem zagranicznym nie skutkuje obowiązkiem objęcia ubezpieczonych zatrudnionych w zagranicznej firmie ubezpieczeniami. Czynnikiem decydującym o tym obowiązku byłoby ewentualnie zawarcie przez Państwa bezpośrednio umowy z osobami, skutkującej powstaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz wykonywaniem pracy w ramach tej umowy na obszarze Polski.

Więcej na ten temat wyjaśnia dr Katarzyna Kalata – prawnik i założycielka HR Lex sp. z o.o. w tekście dla Rzeczpospolitej pt. „Praca na rzecz nie dotyczy podmiotów zagranicznych”

SKAN TUTAJ