Przedsiębiorców czekają niekorzystne zmiany w zakresie składek ZUS – dr Katarzyna Kalata dla „Forbes”

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji przepisów ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców?

Jakie uprawnienia uzyska ZUS w zakresie kontrolowania prawa do zasiłku ubezpieczonych? Czy uprawnienia ZUS będą porównywalne do uprawnień organów ścigania i sądów?

Zachęcamy do zapoznania się z naszą opinią dla „Forbes”.


LINK TUTAJ