Przedsiębiorcy będą musieli zwrócić zasiłki pobrane przez swoich pracowników – dr Katarzyna Kalata dla „Forbes”

Uaktualnienie przepisów o ubezpieczeniach społecznych, wprowadziło niekorzystne zmiany w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z ZUS. W przypadku konfliktu z ZUS – nie tylko przedsiębiorcy będą musieli zwrócić zasiłki pobrane przez swoich pracowników, ale również każda osoba, która przyczyni się do pobrania zasiłku, który okaże się nienależny. Co istotne całą pobraną kwotę trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami, a zwrot zasiłku nie będzie ograniczony czasowo.


Dotychczas przyjęte było stanowisko, że ZUS w pierwszej kolejności powinien zobowiązać ubezpieczonego do zwrotu świadczeń, a dopiero później płatnika składek. Zmiana nadeszła dopiero w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., (sygn. akt: III UZP 7/19).


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dr Katarzyny Kalaty (prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS) dla „Forbes”.


LINK TUTAJ