Podpisanie odwołania od decyzji ZUS przez księgowego – skutki


Nie każde pełnomocnictwo złożone do ZUS uprawnia do podpisania odwołania od decyzji ZUS w imieniu ubezpieczonego. Aby reprezentować ubezpieczonego w sprawach ZUS, księgowy musi mieć odpowiedni dokument. Pełnomocnictwo powinno być udzielone konkretnej osobie fizycznej, nie jest dopuszczalne umocowanie w tym celu całej spółki, czy biura rachunkowego.


Każdy płatnik składek w celu upoważnienia innej osoby, do załatwienia jego spraw w ZUS musi złożyć pełnomocnictwo na druku ZUS PEL. Jest to gotowy formularz, który należy uzupełnić wpisując w puste pola odpowiednie dane, najpierw mocodawcy a następnie osoby, która będzie pełnomocnikiem. Dane, które trzeba podać to m. in. imię, nazwisko, numer PESEL. Dokument obligatoryjnie musi zawierać również datę sporządzenia oraz podpis mocodawcy.


W formularzu określa się również zakres pełnomocnictwa. Może być ono:

  • jednorazowe;
  • ogólne;
  • do konkretnej czynności (np. złożenie konkretnego wniosku).


W przypadku, gdy pełnomocnictwo będzie służyło załatwianiu wszystkich spraw z ZUS, konieczne jest wskazanie od kiedy do kiedy taki dokument obowiązuje.


Należy zaznaczyć, że pełnomocnikiem może być tylko osoba fizyczna, np. księgowy zatrudniony w spółce, nie natomiast cała ta spółka.


Pełnomocnictwo można odwołać w każdym momencie jego obowiązywania. Służy do tego formularz ZUS PEL-O.


Kontrola ZUS

Pełnomocnictwo ogólne nie jest niestety wystarczające do reprezentowania klienta podczas kontroli ZUS. W tym celu, należy złożyć dodatkowe pełnomocnictwo na druku ZUS PEL-K, które będzie dotyczyło konkretnej kontroli.


Złożenie odwołania od decyzji ZUS przez księgowego

Ważną kwestią jest również fakt, iż pełnomocnictwo ogólne nie jest wystarczające do podpisania odwołania od decyzji ZUS za swojego mocodawcę. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie odrzucenie odwołania przez Sąd ze względu na wniesienie go przez osobę do tego nieuprawnioną.


Autor: Aleksandra Zych – prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS