dr Katarzyna Kalata w komentarzu dla „Pulsu Biznesu” w sprawie umów o dzieło

dr Kalata w komentarzu do artykułu „Puls Biznesu” przewiduje, że po wejściu w życie nowych przepisów ZUS będzie mógł w prostszy sposób zakwestionować wszystkie umowy o dzieło, co w konsekwencji może spowodować, że płatnicy przestaną je zawierać lub będą je zlecać na mniejszą skalę.


Link do artykułu