ZUS sięga po przedawnione składki – dr Katarzyna Kalata dla „Forbes”


Instytucja przedawnienia jest jednym z narzędzi realizacji zasady pewności prawa.

Skoro przepisy określają termin płatności określonych danin publicznych, to logicznym wydaje się wprowadzenie limitu czasowego ustanawiającego granicę czasową, do której możliwe jest dochodzenie przez organy władzy publicznej nieuregulowanych przez obywateli zobowiązań.

Niestety mnogość spraw, niewystarczająca liczba urzędników, a nierzadko też „wytyczne z góry” powodują, że przedawnienie w praktyce nie jest stosowane.


O przypadkach dochodzenia składek sprzed 16 lat i o innych formach naruszenia prawa przez ZUS dla „FORBES” opowiada dr Katarzyna Kalata – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i sprawach ZUS. 


LINK TUTAJ