Zwrot świadczeń tylko wyjątkowo

Praktyka ZUS budzi poważne zastrzeżenia ze względu na obowiązujące regulacje kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Art. 7 k.p.a. wskazuje, że organ powinien dążyć do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organ rentowy w tego typu sprawach wielokrotnie działa zaś bezprawnie, najpierw na etapie prowadzenia sprawy, a następnie wydawania decyzji. Zgodnie z zasadą trwałości decyzji administracyjnych, wyrażoną w art. 16 k.p.a., ZUS może co prawda uchylić prawomocne decyzje, jednakże żadna przesłanka z art. 154 i 155 k.p.a. w niniejszych sprawach nie została spełniona.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem z naszym komentarzem. Link do pobrania poniżej.

Ubezpieczenia i świadczenia