Dlaczego warto zatrudniać kobiety?

O nierównościach na rynku pracy, napisano już bardzo dużo. Publikacje na temat aktywności zawodowej kobiet w Polsce, skupiają się w głównej mierze na negatywach, tj.: nierówności płacowe, problem szklanego sufitu, stereotypowe podejście do zatrudnienia itp. Są to tematy ważne i warto o nich pisać, jednak koncentrowanie się tylko na złych aspektach nie sprawi, że potencjalni pracodawcy inaczej spojrzą na kobiety.

Rynek pracy to jeden z wielu rynków istniejących w gospodarce i tak jak one rządzi się swoimi prawami. Dokonując dużego uproszczenia mechanizmów rynkowych, możemy powiedzieć, że największą cenę płaci się za te dobra, których jest mało i które są szczególnie atrakcyjne dla potencjalnych nabywców.

Innymi słowy, oprócz aspektu ekonomicznego, jednym z ważniejszych czynników wpływających na podejmowane decyzje są emocje. Często to one sprawiają, że jesteśmy w stanie zapłacić za dane dobro bardzo dużo tylko dlatego, że w naszych oczach jest ono atrakcyjne.

No właśnie, na tej atrakcyjności się skupmy. Pisząc tylko o złych zjawiskach na rynku pracy pomijamy ważne z punktu widzenia pracodawcy informacje na temat kobiety pracownika. Warto, aby w końcu to wybrzmiało: kobiety posiadają pewien zestaw cech, które czynią je atrakcyjnymi pracownikami. I nie chodzi tutaj o cechy fizyczne, a o pewne uwarunkowania psychologiczne, które dają kobietom przewagę nad mężczyznami.

Mama pracująca, czyli lepszy pracownik

Jak pokazują wyniki analiz przeprowadzonych przez Instytut Badań Społecznych, jednym z głównych czynników wpływających na aktywność zawodową kobiet w Polsce jest ich wiek i posiadane dzieci. Część kobiet w obliczu braku miejsc w żłobkach i przedszkolach, czy też z powodu niemożności dostosowania godzin pracy tych placówek z godzinami pracy rodziców, jest po prostu zmuszona zrezygnować z kariery zawodowej na rzecz rodziny.

Nie ulega także wątpliwości, że większość pracodawców nie chce zatrudniać kobiet, bo boi się ich nieobecności z powodu potencjalnej ciąży i macierzyństwa. Niestety wciąż pokutuje przekonanie, że mama pracownik oznacza nieefektywną pracę i częste zwolnienia. A to bzdura! Już prawie dekadę temu (!) naukowcy z Banku Rezerw Federalnych w St. Louis (USA) wykazali, że kobiety posiadające dzieci są bardziej produktywne w pracy. W przeprowadzonym badaniu mierzono produktywność pracowników obu płci posiadających i nieposiadających dzieci, aby wykazać wpływ, jaki macierzyństwo ma na karierę zawodową wysoko wykwalifikowanych kobiet.

W badaniu tym, analizie poddano ścieżkę kariery kobiet trwającą około 30 lat, czyli cały okres aktywności zawodowej. Wnioski z przeprowadzonych badań były szokujące. Kobiety, które były matkami, były bardziej produktywne niż kobiety bez dzieci na prawie wszystkich etapach rozwoju zawodowego. Co ciekawe, najwyższa produktywność kobiet przypadała na okres tuż przed porodem, co naukowcy tłumaczyli hormonami wydzielanymi przez ciało kobiety w tym czasie. Co więcej, kobiety posiadające dzieci osiągały także lepsze wyniki w porównaniu z wynikami swoich kolegów, zaś efektywność kobiet i mężczyzn bez dzieci pozostawała na takim samym poziomie.


Wrażliwość jako przewaga kobiet

Na początku artykułu, wspomniałam o pewnych uwarunkowaniach psychologicznych kobiet. Często w negatywnym świetle przedstawia się emocjonalność i wrażliwość, czyli cechy w głównej mierze przypisywane kobietom.

Tymczasem, jak pokazują badania przeprowadzone przez hiszpańską firmę ForceManager, specjalizującą się w sprzedaży narzędzi służących budowaniu, utrzymywaniu i poprawie relacji z klientem, kobiety pracujące na stanowisku handlowca osiągają średnio o 13% lepsze wyniki niż mężczyźni na tym samym stanowisku. W badaniu uwzględniono różne rodzaje działalności handlowej, takie jak rozmowy telefoniczne, e-maile, wizyty, prezentacja ofert i inne rodzaje interakcji pomiędzy sprzedawcami, a ich klientami. Przeanalizowano aktywność pracowników w pięciu znaczących sektorach hiszpańskiej gospodarki, takich jak ubezpieczenia, kosmetyki, telekomunikacja, farmacja oraz komponenty dla przemysłu wytwórczego.

Z danych uzyskanych na podstawie badania stwierdzono, że kobiety w kontaktach handlowych potrzebują mniej czasu, aby doprowadzić do zamknięcia transakcji. Co więcej, dzięki wysokiemu poziomowi empatii, kobiety były w stanie stworzyć więź z klientem, dostrzec jego potrzeby i przygotować ofertę dostosowaną do oczekiwań klienta. W badaniu zwrócono także uwagę, na zdolność adaptacyjną kobiet i wielozadaniowość.


Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że warto zatrudniać kobiety?


Autor: Anna Goral – prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS