Czy wszystkie umowy z pracownikami będą musiały być zawierane na portalu rządowym? – dr Katarzyna Kalata dla „Forbes”


Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców.


Oznaczać to będzie, że osoby, które chcą zawrzeć umowę o pracę lub zlecenie, będą mogły skorzystać z gotowych wzorów umów.


Z pozoru korzystna zmiana, rodzi duże niebezpieczeństwo w zakresie swobody zawierania umów i nieograniczonych kompetencji organów państwowych.


Na „Forbes.pl” znajdziecie artykuł poświęcony projektowi ustawy, który został szerzej omówiony przez dr Katarzynę Kalatę (prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS).


LINK TUTAJ