Dodatkowe dni wolne, ale bez wynagrodzenia – projekt zmian w kodeksie pracy – dr Katarzyna Kalata dla „Forbes”

W wykazie prac legislacyjnych zostały opublikowane założenia do projektu zmian w kodeksie pracy. Możemy z nich przeczytać, że Rząd zamierza wprowadzić nowy rodzaj urlopu do kodeksu pracy, który zwiększy liczbę dni wolnych od pracy. Aktualnie w kodeksie pracy mamy urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, urlop z tytułu opieki nad dzieckiem oraz urlop bezpłatny.

Jeśli zmiany wejdą w życie, dodatkowo do kodeksu pracy zostanie wpisany urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu działania siły wyższej.

Zgodnie z założeniami do projektu zmian w kodeksie pracy ma zostać wprowadzony:

  • urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek / małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu;
  • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do 50% wynagrodzenia.

Więcej na ten temat w tekście dr Katarzyny Kalata.

LINK TUTAJ