Dziedziczenie emerytury? Zobacz, co należy się spadkobiercom seniora – Anna Goral dla „Super Express”


Emerytura po zmarłym mężu?

Czy istnieje możliwość dziedziczenia świadczenia?

Komu i kiedy przysługuje renta rodzinna?

– tłumaczy Anna Goral (prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS) w artykule dla „Super Express”


LINK TUTAJ