Jakie świadczenia wypłacać na przełomie roku?

Od nowego roku niektórzy płatnicy składek staną się płatnikami zasiłków lub stracą prawo do ustalania i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych (np. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego). Jeżeli do 2017 r. ZUS był płatnikiem zasiłków, kontynuuje on po 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeżeli od 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków. Natomiast płatnik składek będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków (wynagrodzenia chorobowego) od stycznia 2018 r., jeśli nastąpi przerwa w niezdolności do pracy lub jeżeli ubezpieczony przedłoży zwolnienie lekarskie po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym. Sprawdź jakie świadczenia wypłacać na przełomie roku.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, link do pobrania poniżej.