Kontrola ZUS musi się odbyć zgodnie z zasadami – dr Katarzyna Kalata dla „Rzeczpospolita”

ZUS może rozpocząć kontrolę po doręczeniu zawiadomienia i prawidłowego upoważnienia. Z uwagi na liczne kontrolę organu warto znać swoje prawa m.in. że kontrola nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 7 dni od doręczenia zawiadomienia, jeśli natomiast miałaby się rozpocząć po upływie 30 dni inspektor musi doręczyć płatnikowi nowe zawiadomienie.

Więcej na ten temat w naszej publikacji dla Rzeczpospolitej.

SKAN TUTAJ