Nagroda w formie wczasów dla pracownika może nie stanowić podstawy wymiaru składek

ZUS w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2019 r. stwierdził, że nagroda jubileuszowa, która jest przyznawana w formie rzeczowej, np. pracodawca daje pracownikowi zegarek lub wykupi wycieczkę – nie stanowi przychodu do ubezpieczeń społecznych.

Stan faktyczny

Spółka, w regulaminie wynagradzania, chciała wprowadzić nagrody jubileuszowe dla pracowników, które miały być przyznawane w formie rzeczowej co 5 lat.

Planowano udostępnić katalog nagród, z którego pracownik będzie mógł wybrać nagrodę.
Pojawiła się jednak wątpliwość , czy  przyznawana w ten sposób nagroda będzie podlegała zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Podstawa prawna

Paragraf 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe stwierdza, że podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowej (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

 

Wnioski

Należy podkreślić, iż obowiązujące przepisy nie określają formy przydzielenia nagrody.

ZUS podkreślił, że o tym, czy dana nagroda jest zwolniona ze składek ZUS, decyduje częstotliwość wypłaty a nie forma wypłaty. Zatem jeśli nagroda będzie przyznawana
nie częściej niż co 5 lat, wartość nagrody nie powinna być doliczana do podstawy wymiaru składek.

Płatnik składek, który otrzymał decyzję ZUS z interpretacją przepisów, może złożyć odwołanie od decyzji ZUS w terminie miesiąca od dnia doręczenia interpretacji.

Sprawdź jak odwołać się od decyzji ZUS – pobierz wzór odwołania.

 

Dokumenty do pobrania

decyzja ZUS

wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

 

Źródło: Decyzja ZUS z dnia 5 września 2019 r. (WPI/200000/43/840/2019)