Czy pracownik nie będzie objęty zakazem konkurencji? – dr Katarzyna Kalata dla „Forbes”

Do projektu zmiany ustawy – kodeks pracy zostały wprowadzone regulacje dotyczące ochrony pracownika przed zwolnieniem oraz niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę z przyczyny podjęcia przez niego pracy u innego pracodawcy. Jeśli zmiany wejdą w życie, pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikom pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub nawiązywania innych stosunków prawnych, np. umowy zlecenia (art. 26nowelizacji kodeksu pracy). Zakaz ten nie będzie obowiązywać w sytuacji zawartej umowy o zakazie konkurencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, choć i w tym przypadku może dojść do znacznych utrudnień związanych z ich zawarciem.

Projektowane zmiany są skutkiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Więcej na ten temat w artykule dr Katarzyna Kalata dla Forbes.

LINK TUTAJ