Może być trudniej dostać zasiłek chorobowy – dr Katarzyna Kalata dla „Rzeczpospolita”

Od dnia 1 stycznia 2022 r. weszły w życie duże zmiany w zakresie ustalania prawa do zasiłków z ubezpieczeń społecznych, m.in. nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego. 

Zgodnie z brzmieniem przepisów przejściowych, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, do których ubezpieczony nabył prawo do dnia 31 grudnia 2021 r., wypłaca oraz ustala się na zasadach dotychczasowych za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Jednak, mimo że formalnie nowe regulacje obowiązują od nowego roku, będą one bardzo niekorzystne dla osób, które były niezdolne do pracy na przełomie roku, tj. osób, które w 2021 r. przebywały stosunkowo dużo na zasiłku.

Aktualnie już wiele osób jest pozbawionych prawa do zasiłku, wynagrodzenia chorobowego ze względu na korzystanie w zeszłym roku ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to głównie przypadków, w których pomiędzy niezdolnościami do pracy z 2021 a 2022 r. nie wystąpiła przerwa co najmniej 60 dni.

Więcej na ten temat tłumaczy dr Katarzyna Kalata w artykule dla „Rzeczpospolitej”.

LINK TUTAJSKAN TUTAJ