Zasiłek chorobowy w 2022 roku. Okres zasiłkowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia, to inny rodzaj okresu zasiłkowego – Karolina Kiecana dla „INFOR”

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące ustalania okresu zasiłkowego. Istotna zmiana dotyczy  obliczania okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia. Do 31 grudnia 2020 roku okres zasiłkowy wynosił 182 dni, a od 1 stycznia 2022 roku wynosi  91 dni.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa   „skróceniu ulegnie okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – przyjęto, że nie będzie on dłuższy niż 91 dni. W okres ten nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia, bez względu na rodzaj choroby. Zasadą będzie, że zasiłek chorobowy, po ustaniu ubezpieczenia, przysługiwać będzie maksymalnie przez okres 91 dni”.

W praktyce jednak ZUS ustala jeden okres zatrudnienia dla niezdolności do pracy w trakcie ubezpieczenia i po ustaniu tytułu do ubezpieczenia, co jest sprzeczne z celem ustawodawcy.

Więcej na ten temat piszę Karolina Kiecana prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS w tekście dla „Infor”.

LINK TUTAJ