Nasz komentarz dla „Pulsu Biznesu” – Kiedy można stracić pracownika z własnej winy?

Pracownicy często nie są świadomi tego, że każdy z nich ma prawo zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o udzielenie informacji, czy jego firma ma zaległości składkowe. Odpowiedź na złożony wniosek, powinien otrzymać w ciągu tygodnia.

Warto podkreślić, że nieopłacenie przez pracodawcę składek, może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, jak również rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym, a to z kolei wiąże się z zobowiązaniem do wypłaty odszkodowania.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem z dnia 8 stycznia 2021 r. zamieszczonym w „Pulsie Biznesu”.

LINK TUTAJ