Płatnik powinien reagować na uchybienia kontrolera – dr Katarzyna Kalata dla „Rzeczpospolita”

W kolejnej części publikacji dotyczącej kontroli ZUS dowiecie się jak wygląda przebieg kontroli, jakie prawa oraz obowiązki ma płatnik składek.

Kontrola rozpoczyna się nie wcześniej niż po 7 dniach od doręczenia zawiadomienia płatnikowi składek, chyba że wyrazi on zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie czynności oraz po doręczeniu upoważnienia.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Prawo przedsiębiorców kontrole planuje się i przeprowadza po dokładnym przeanalizowaniu, czy w ramach wykonywania działalności gospodarczej mogło dojść do naruszenia prawa. O sposobie w jakim analiza będzie przeprowadzona decyduje organ, który przeprowadza kontrolę. Więcej na ten temat w tekście dla Rzeczpospolitej.

SKAN TUTAJ