Tarcza antykryzysowa – wnioski o wsparcie dla osób samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa, umożliwia osobom samozatrudnionym uzyskanie umorzenia składek ZUS, odroczenia płatności składek ZUS, otrzymania świadczenia postojowego. Osoby takie muszą złożyć odpowiednie formularze do ZUS-u. Czy masz prawo do powyższych świadczeń – możesz sprawdzić w naszym najnowszym artykule.


Osoba, która chciałaby złożyć wniosek o  umorzenie składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień oraz maj 2020 r., musi wypełnić druk ZUS RDZ.


Termin na złożenie druku ZUS RDZ, upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.


W formularzu należy wskazać:

  • okres za jaki ubiegamy się o zwolnienie ze składek ZUS;
  • podać przychód za miesiąc marzec 2020 r.;
  • odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące pomocy publicznej i ewentualnego postępowania upadłościowego;


Osoba, która chce złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek musi złożyć wniosek ZUS RDU.

W formularz ZUS RDU należy podać swoje dane i krótko uzasadnić konieczność odroczenia terminu płatności składek.


Wzór wypełnionego wniosku:


Po rozpatrzeniu wniosku, ZUS wyda decyzję.


Jeżeli chcesz złożyć wniosek o świadczenie postojowe, należy wypełnić wniosek ZUS RSP-D.


Wzór wypełnionego wniosku:

Jak należy złożyć formularze do ZUS?

Formularz do ZUS można złożyć:

  • osobiście w dowolnym oddziale ZUS. Należy, go złożyć do skrzynki oznaczonej “Tarcza antykryzysowa”;
  • przesłać za pomocą Poczty Polskiej;
  • przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, wówczas informacja o przyznaniu pomocy również będzie nam dostarczona w formie elektronicznej na PUE.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o pożyczkę do kwoty 5.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy, musisz złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy (PUP), właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub na portalu praca.gov.pl.


Do wniosku należy dołączyć: