Zalety oraz wady outsourcingu kadrowo-płacowego (outsourcingu HR)


Każdy przedsiębiorca decydujący się na zatrudnienie pracowników musi liczyć się z koniecznością przygotowywania licznych dokumentów. Zawieranie umów, przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, czy też prowadzenie akt osobowych wymaga odpowiedniej wiedzy. Kluczowe jest także odprowadzanie odpowiedniej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne (składek ZUS) oraz zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązki te może wypełniać pracownik do spraw kadr i płac, ale też zadania te mogą zostać przekazane zewnętrznemu podmiotowi. Jakie są wady i zalety outsourcingu kadrowo-płacowego (outsourcingu HR)?Outsourcing kadrowo-płacowy (outsourcing HR) – na czym polega?

Naliczanie wynagrodzeń, wyliczanie koniecznych do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne (składek ZUS) czy zaliczek na podatek dochodowy, wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy. Wymóg ten dotyczy również sporządzania umów o pracę, umów cywilnoprawnych i wszelkich innych dokumentów kadrowych oraz płacowych. Są to trudne, czasochłonne i wymagające zadania, które powinny być wykonywane przez odpowiedzialną osobę, mającą właściwe kompetencje oraz wiedzę. Jest to o tyle ważne, gdyż wszelkie błędy mogą nieść poważne konsekwencje i być niezwykle dotkliwe dla firmy.


Z tego też względu, wiele przedsiębiorstw decyduje się na powierzenie spraw kadrowo-płacowych firmie outsourcingowej. Rozwiązanie to pozwala przede wszystkim skupić się właścicielowi firmy na jej prowadzeniu i rozwoju. Jakie jeszcze zalety oraz wady mają tego typu usługi?Outsourcing kadrowo-płacowy – zalety

Outsourcing kadrowo-płacowy (outsourcing HR) to rozwiązanie, które ma zwiększyć skuteczność działania przedsiębiorstwa i jednocześnie obniżyć koszty pracy, przeznaczane na nieprodukcyjne obszary działalności. Wdrożenie tego typu rozwiązania pozwala nie tylko uprościć strukturę pionu finansowego firmy, ale też zwolnić właściciela z konieczności śledzenia zawiłych przepisów i zachodzących w nich zmian. Wśród najważniejszych zalet outsourcingu HR, można wyróżnić także:

 • redukcję kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, które nie odgrywają kluczowej roli. Właściciele mogą zmniejszyć liczbę pracowników administracyjnych, a tym samym obniżyć koszty związane z koniecznością zakupu oprogramowania kadrowo-płacowego czy też finansowania szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • możliwość zwolnienia pracowników z obowiązku wykonywania czasochłonnych czynności administracyjnych i skierowania ich uwagi na realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa,
 • dostęp do wsparcia wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów zatrudnianych przez firmę outsourcingową,
 • brak konieczności przeprowadzania rekrutacji specjalistów z zakresu kadr i płac,
 • przeniesienie odpowiedzialności na podmiot, któremu zostały zlecone usługi,
 • zapewnienie poufności danych,
 • ponoszenie stałych i przewidywalnych wydatków związanych z obsługą kadrowo-płacową,
 • dostęp do precyzyjnych i szczegółowych raportów z prowadzonych działań.Outsourcing kadrowo-płacowy – wady

Korzystanie z usług firmy outsourcingowej w zakresie kadr i płac może wiązać się też z pewnymi wadami. Część przedsiębiorców obawia się:

 • uzależnienia przedsiębiorstwa od firmy outsourcingowej,
 • utraty wyspecjalizowanego personelu, którego w przypadku zrezygnowania z pomocy firmy outsourcingowej nie będą mogli odzyskać,
 • znacznego podniesienia cen za świadczone usługi, a w konsekwencji poniesienia strat, a nie uzyskania zysków,
 • nieoczekiwanego zakończenia współpracy.Warto jednak pamiętać, że rozpoczęcie współpracy z odpowiedzialną i doświadczoną firmą, z pewnością nie przyniesie więcej strat niż zysków. Wątpliwości może budzić jedynie konieczność przekazania podmiotowi firmowych dokumentów, aczkolwiek i w tym obowiązku można znaleźć szereg zalet. Należą do nich brak konieczności organizowania właściwych warunków przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych, a przy tym uzyskanie łatwego dostępu do ich treści w formie elektronicznej.


Współpraca z renomowanymi firmami outsourcingowymi z pewnością nie będzie zagrożeniem dla działalności firmy, wręcz przeciwnie – pomoże jej osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Z tego też względu, warto poświęcić odrobinę czasu na wybranie właściwego partnera. Przy wyborze warto wziąć pod uwagę nie tylko opinie w sieci, ale też innych, znajomych przedsiębiorców.


Jeśli zapoznałeś się już z zaletami outsourcingu kadr i płac, zapraszamy do współpracy i wysłania zapytania ofertowego.