Jak sobie radzić z niekorzystnymi ustaleniami pokontrolnymi – wyjaśnia dr Katarzyna Kalata dla „Rzeczpospolita”

ZUS ma uprawnienia, aby kwestionować wysokość podstawy wymiaru składek, tytuł do ubezpieczenia poprzez uznanie go za pozorny, czy ustalenie innego przedsiębiorcy jako płatnika składek. Takie ustalenia odbywają się podczas kontroli płatników lub na podstawie wszczętego postępowania administracyjnego. Ubezpieczony czy płatnik zawsze może od takich ustaleń odwołać się do sądu lub złożyć uwagi do protokołu.

W praktyce ZUS często kwestionuje tytuł do ubezpieczenia w sytuacji, kiedy dana osoba jest krótko ubezpieczona, a następnie wnioskuje o świadczenia z ubezpieczeń społecznych tj. zasiłek chorobowy, czy zasiłek macierzyński. ZUS ma oczywiście prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, czy kontrolę która zazwyczaj kończy się wydaniem decyzji.

Więcej na ten temat w tekście dla Rzeczpospolitej.

LINK TUTAJ

SKAN TUTAJ