Okres zasiłkowy będzie liczony wstecz. To pozbawi wiele osób prawa do zasiłku – dr Katarzyna Kalata dla „Dziennik Gazeta Prawna”

Nowe regulacje znacząco pogorszą sytuację osób chorujących na przełomie roku, które w 2021 r. wykorzystały niemalże cały okres zasiłkowy.

Brak przepisów przejściowych, które chroniłyby ubezpieczonych, może doprowadzić do tego, że nawet osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym nie otrzyma świadczenia w 2022 r. na skutek przebywania na zasiłku chorobowym w 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dla „Dziennika Gazety Prawnej” – gdzie wypowiada się dr Katarzyna Kalata (prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS).


LINK TUTAJ