Do jakiego ZUS złożyć odwołanie od decyzji?


Odwołanie od decyzji ZUS składa się w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. Takie odwołanie wnosi się do sądu ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem ZUS. Sądem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest sąd miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Natomiast inne zasady dotyczą ustalenia właściwości ZUS.

Do jakiego ZUS złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Zasadniczo odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć do oddziału ZUS, który wydał decyzję, od której się odwołujemy. Jednak nie jest to wymóg obowiązkowy.

Co się stanie, jeżeli wniosę odwołanie od decyzji ZUS do innego oddziału?

Nie poniesiemy z tej przyczyny negatywnych konsekwencji. ZUS musi przyjąć takie odwołanie i przekazać je do właściwego oddziału. Możemy więc złożyć odwołanie do dowolnego oddziału ZUS, jednak należy przy tym pamiętać, że odwołanie od decyzji wysyłamy do sądu, za pośrednictwem ZUS. Do jakiego zatem sądu zaadresować odwołanie? – o tym pisaliśmy jakiś czas temu na naszym blogu: https://hrlex.pl/blog/sprawy-zus/odwolania-od-decyzji-zus/do-jakiego-sadu-zlozyc-odwolanie-od-decyzji-zus.

Co oznacza, że odwołanie należy złożyć do sądu za pośrednictwem ZUS?

Oznacza to, że w nagłówku pisma musimy wskazać sąd ubezpieczeń społecznych oraz oddział ZUS, który wydał decyzję. W pierwszej kolejności odwołanie od decyzji ZUS trafia do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w ciągu miesiąca może przychylić się do naszego odwołania i zmienić decyzję, a jeśli tak się nie stanie, to wówczas sprawa trafia do sądu i ZUS musi wysłać akta do sądu wraz z naszym odwołaniem.


PRZYKŁAD

Pani Zofia otrzymała decyzję od ZUS I Oddział w Warszawie, w której Organ żąda od Pani Zofii zwrotu 10 tys. zł za zasiłek chorobowy. Pani Zofia w tym czasie przebywała na leczeniu w innym mieście i złożyła osobiście odwołanie od decyzji w Oddziale ZUS w Gdańsku. ZUS przyjął odwołanie od Pani Zofii i przekazał je Oddziałowi ZUS w Warszawie.


UWAGA!

W ODWOŁANIU NALEŻY PODAĆ AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA, PONIEWAŻ NA WSKAZANY PRZEZ NAS ADRES – ZUS ORAZ SĄD BĘDZIE KIEROWAŁ WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ. W PRZYPADKU ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZUS ORAZ SĄD.


Karolina Kiecana – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i sprawach ZUS